​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Tuyên bố: Nâng cấp quan hệ lên Quan hệ Hợp tác Đối tác Toàn diện Việt Nam – Thụy Sĩ (tháng 10/1971)

        - Hiệp định hợp tác bưu điện (1975)

        - Hiệp định hợp tác vận tải hàng không (1979)

        - Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (1992)

        - Hiệp định hợp tác kinh tế - thương mại (1993)

        - Hiệp định viện trợ tài chính hỗn hợp thứ I (1993)

        - Hiệp định tránh đánh thuế song trùng và ngăn ngừa trốn lậu thuế (1996)    

        - Hiệp định bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ  (1999)    

        - Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi (2000)

        - Hiệp định khung về hợp tác phát triển (2002)  

        - Hiệp định viện trợ tài chính hỗn hợp thứ II (2002)

        - Hiệp định nhận trở lại người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp (2006) ./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​