​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thụy Sỹ

Địa chỉ: Schlösslistrasse 26, 3008 Berne
Điện thoại: +41-31-3887878/ 3887882
Fax: +41-31-3887879
Email: vietsuisse@bluewin.ch
- Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Mùa hè: - 5 giờ; Mùa đông: - 6 giờ.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​